10 Ocak 2008 Perşembe

'Çevik Kuvvet yeniden yapılandırılmalı'

ÖZKAN GÜVEN - ALPER TURGUT

Çevik Kuvvet polislerinin İstanbul, İzmir, Bursa, Adana'da yürüyerek protesto gösterileri yapması ve amirlerini tartaklaması bu birimin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirdi. Toplum yaşamı için vazgeçilmez bir zorunluluk olan ''güvenliğin'' sağlanmasında etkin rol oynayan Çevik Kuvvet birimlerinin iyileştirilmesi konusunda ilgililerden oluşan bir komisyon kurulması ve günün şartlarına göre yönetmeliklerde değişikliklere gidilmesi gerektiği belirtildi.
''Devlet, toplumun huzuru ve güvenliği açısından gerek bireysel, gerekse kitlesel her türlü toplumsal barışı bozucu hareket ve davranışları kontrol altında tutmak zorundadır.''
Bu cümle, Asayiş Daire Başkanlığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Başkomiser Emin Semiz 'in Polis Dergisi'ndeki bir makalesinde yer alıyor. Toplumsal barışın korunmasında görevli olan Çevik Kuvvet polislerinin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Semiz'e göre, en önemli unsur Çevik Kuvvet hizmetleri merkezde bir daire başkanlığı düzeyinde temsil edilmeli. Bu şubede istihdam edilecek uzman eğitimciler sayesinde eğitimlerin daha nitelikli duruma getirilmesi sağlanacak.

Semiz'e göre, Çevik Kuvvet birimlerinin iyileştirilmesi konusunda ilgililerden oluşan bir komisyon kurulması gerekiyor. Asayişten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığındaki komisyon, Asayiş, Güvenlik ve Özel Harekât Daire Başkanları, Merkez Çevik Kuvvet ve Toplumsal Olaylar Şube Müdürleri, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden en az birinin Çevik Kuvvet Şube Müdürü, toplumsal olaylar konusunda araştırma yapan Polis Akademisi öğretim görevlilerinden oluşmalı.

Komisyon tarafından bu alandaki tüm alternatifler değerlendirilerek planlı bir reorganize çalışması başlatılmalı. Bu çalışma kapsamında Çevik Kuvvet isminin değiştirilmesinden, Çevik Kuvvet birimlerinin kuruluşunu sağlayan 2696 sayılı kanunun ve 1983 yılında çıkarılan Çevik Kuvvet Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre yenilenmesine kadar pek çok konu ele alınmalı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve kendisine bağlı 81 il emniyet müdürlüğünde görevli 150 binden fazla polisin çoğunluğunu Çevik Kuvvet polisleri oluşturuyor. Lise ve dengi okullardan mezun olan gençler, yurt geneline dağılan 25 polis okulu ve 2 polis eğitim merkezinde aldıkları 9 aylık eğitimin ardından polis memuru olan binlerce gencin çoğu Çevik Kuvvet'te görevlendiriliyor. Bunları askerliğini yapmamış 19-20 yaş arası gençler oluşturuyor.

Çevik Kuvvet ve Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlükleri polisler tarafından ''sürgün'' yeri olarak biliniyor. Haklarında soruşturma açılan polisler görev yerleri değiştirilerek bu şubelerin emrine veriliyor.

Yeniden yapılandırılma programında Çevik Kuvvet polislerinin polis eğitim kurumlarından seçilerek alınması öngörülüyor. Seçim uzun boylu, sportmen ve başarılılar arasından yapılmalı. Seçilecek personele toplumsal olaylarda görev yapması için psikolojik testler uygulanmalı.
Bu testler personelin karakteri, kişiliği, moral ve ahlaki durumu, intikal sürati, ruhsal dengesi, aşırı heyecanlı ve agresif olma durumu, stres durumu gibi özelliklerin belirlenmesi ve uygun psikolojiye sahip olanların Çevik Kuvvet birimlerine alınması amacıyla yapılmalı.
Çevik Kuvvet birimlerinin en önemli sorunlarından biri olan çalışma saatlerinin düzenlenmesi de yeniden yapılandırılmada yer alıyor. Çevik Kuvvet personelinin stresli ve agresif şekilde görev yapmasının altında çalışma şartlarının olumsuzluğu yatıyor. Günlük görev süresinin uzunluğunun personelin moral ve fiziki bünyesinin üzerinde birçok olumsuzluğu doğurduğu belirtiliyor. Bunun da toplumsal olaylarda yapılan hatalara neden olduğu kaydediliyor.
Çevik Kuvvet birimleri, Fransa'da 1944 yılında kurulan ve toplumsal olaylara müdahale hizmetlerinde kullanılan Les Compagnies Republicaines de Securite (CRS) adlı seyyar polis birliklerinden örnek alınarak kuruldu. 11 Ağustos 1982 tarih ve 2696 sayılı kanunla 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'na eklenen EK-Madde 15'te belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kurulan Çevik Kuvvet birimleri, Fransız CRS'lerinin görevlerinin büyük çoğunluğunu Türkiye'de de yerine getiriyor.

Cumhuriyet Gazetesi

Hiç yorum yok: