17 Mayıs 2008 Cumartesi

Bu Çağda Kitap Toplatma!Su Yayınları tarafından basılan Mahir Çayan’ın 'Toplu Yazılar' kitabı ile 'Devrimci Marşlar, Türküler, Ağıtlar, Şiirler' kitabı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından toplatıldı. Mahir Çayan’ın Toplu Yazılar kitabına toplatma kararı, 11 Mayıs'ta, “suç ve suçluyu övdüğü” gerekçesiyle verildi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Toplu Yazılar kitabı ile ilgili 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 6/son maddesine dayanılarak Basın Yasası'nın 25/2 maddesince verdiği toplatma kararı şöyle: "...Kitabın birçok kısmında alıntıya dayalı yazıların mevcut olduğu, yer yer bilimsel eleştiri kapsamında kalan değerlendirmelerin bulunduğu, isimleri kamuoyunca bilinen ve kolluk kayıtlarında bulunan belli terör örgütleri ile ilgili terör örgütü ismi verilerek yüceltildiği, okuyuculara objektif kriterle değil, yüceltici ifadelerle terör örgütünden bahsedilip, somut bir şekilde şiddete teşvik edildiği, özellikle kitabın son kısımlarında THKC ve THKP gibi yasadışı örgütlerin propaganda mahiyetinde bildirimlerine yer verildiği dikkate alındığında bu eserin ifade özgürlüğü kapsamında ele alındığının kabul edilemeyeceği, el koyma için yeterli hukuki gerekçenin bulunduğu kanaat getirilerek talebin kabulüne karar verilmiştir."


"Devrimci Marşlar, Türküler, Ağıtlar, Şiirler" kitabına toplatma kararı ise aynı mahkame tarafından 10 Mayıs'ta alındı. TMY'nın 6/2 son maddesine göre alınan toplatma kararında, "...Özellikle el koymaya konu kitabın ilk 52 sayfasında, isimleri kamuoyunca bilinen belli suç örgütleri ile ilişkili kişilerin zaman zaman somut terör örgütü isimleri verilerek yüceltildiği, şiirlerin çoğunda kan, silah, direniş vs. temalar işlenerek okuyucuların somut bir şekilde şiddete teşvik edildiği, ifade özgürlüğü kapsamında kaleme alındığının kabul edilemeyeceği, el koyma için yeterli hukuki gerekçenin bulunduğu" belirtildi. Su Yayınları, Mahir Çayan’ın Toplu Yazılar kitabi ile Devrimci Marşlar, Türküler, Ağıtlar, Şiirler kitabına toplatma kararına itiraz etti.


HALKINSESİ'nden alınmıştır /17 Mayıs 2008 Cumartesi

Hiç yorum yok: